Wykaz opracowań o zagadnieniu naklejki na stronie drukowanie

PortalPoligrafia dla reklamy

nalepki cennik desktop publishing – publikowanie zza biurka)DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone więcej